שכר

מודול במערכת "עוצמה" הכוללת גם מודול משאבי אנוש ומודול נוכחות (הרמוני). המודול מבוסס על מערכת פרמטרית גמישה להגדרת כל סוגי הסכמי השכר הקיימים במשק לעובדים על סוגיהם השונים. ניהול מלא של התפתחויות שכר, ניהול היעדרויות: דיווח ניצולי חופשה, מחלה וחישוב אוטומטי של יתרות. ניהול תביעות אוטומטי לביטוח לאומי: מילואים, דמי אבטלה ועוד. ניהול דרג/דרגה, חישובים רטרואקטיביים, חישובי מיסוי שווי אופציות, דו"חות למדען הראשי, החזר תשלומי הלוואות, ניהול עיקולים, חישובי פרמיות ועמלות לעובדים, חישובי ממוצעים של אחוזי משרה, הבראה, חופשה ומחלה.

מידע למנהלים: מערכת סימולציה לתמיכה בקבת החלטות ברמת קבוצה, כולל: דיוני שכר, חישוב עלויות מעביד (תחזית שנתית עתידית). בקרה פיננסית מלאה על מרכיבי השכר לחישוב העמסות תמחיריות ומרכזי רווח.

 

ממשק אוטומטי למערכת הפיננסית הארגונית.
אגירת הסטוריה מלאה.
מחולל דוחות משוכלל להגדרה קלה של דוחות והפקתם. מנוע חיפוש מתקדם לאיתור עובדים
על פי כל קריטריון.
יבוא ויצוא מידע מקבצים חיצוניים ואליהם בצורה ידידותית (Excel וכו').
עדכון קבוצתי מתוחכם.

 

 
   
payway